ฮอมรันนิวส์ :

Run for Orphan Mini Marathon 2019

  • วัน
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • วินาที
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

FUN RUN

เส้นทางสำหรับการวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร

เส้นทางภายในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าจำนวน 1 รอบ

MINI MARATHON

เส้นทางสำหรับการวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร

เส้นทางภายในบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า และเลี้ยวออกไปที่ปากทางเข้าถนนเส้นริมคลอง กลับตัวมาตามทางเข้าห้วยตึงเฒ่า

ฮอมรัน 20 มกราคม 2562

อาสาพาน้องวิ่งเพื่อคนพิการทางสายตา ณ ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่

Volunteer
อาสาพาน้องวิ่ง
1
Volunteer
20-01-2019
2
Volunteer
ห้วยตึงเฒ่า
3
Volunteer
เชียงใหม่
4